Pavelić, Krešimir
Biografska napomena

liječnik ; 1952