Zlamalik, Vinko
Biografska napomena

Diplomirao 1953. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 1984. doktorirao temom Bela Čikoš-Sesija. Radio je u JAZU (danas HAZU), isprva u Kabinetu za numizmatiku i medalje (1953–58), potom u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU, gdje je od 1964. bio ravnateljem. Jedan od osnivača Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (1954) i urednik izdanja društva, zbornika Peristil (1971–90) - enciklopedija.hr

Povezani zapisi - autorstvo
Povezani zapisi - Predmet
povjesničar umjetnosti
Geokodirani podaci