Šanjek, Franjo
Šanjek, Franjo
Biografska napomena

Rođen 1. travnja 1939. u Poljani (Varaždin), baccalaureus filozofskih (Dubrovnik, 1962.), magistar teoloških (Zagreb, 1966.) i pomoćnih povijesnih znanosti (Vatikan, 1968.), doktor povijesnih znanosti (Paris-Sorbonne, 1971.), redovni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (30. 01. 1997.). Od 1971. profesor crkvene povijesti, metodologije i pomoćnih povijesnih znanosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1974. docent; 1993. izvanredni profesor; 1998. redoviti profesor), profesor srednjovjekovne povijesti i pomoćnih povijesnih znanosti na Hrvatskim studijima (od 1994.), predavač na poslijediplomskom znanstvenom studiju iz sociologije (1996.) i pedagodije (1998.) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; predsjednik Hrvatskoj nacionalnog odbora za povijesne znanosti (1992.-1999.) i Nacionalnog odbora za komparativnu crkvenu povijest (1995.); jedan od utemeljitelja i glavni urednik časopisa Croatica christiana periodica (od 1978.), član uredničkog odbora časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (Zagreb), Starine HAZU (Zagreb) i Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU (Zadar); član Područnog vijeća za humanističke znanosti (1994.), Matične komisije za filozofiju i teologiju (1999.) i Povjerenstva za dodjelu godišnje nagrade; profesor gost na sveučilištima u Fribourgu (Švicarska) i Ottawi (Kanada); sudionik znanstvenih skupova u domovini i inozemstvu, suradnik enciklopedijskih i leksičkih edicija u Hrvatskoj, Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj i Poljskoj. U znanstveno-istraživačkom radu usmjeren je proučavanju europskog i hrvatskog srednjovjekovlja: religiozno-socijalni pokreti XII.-XV. stoljeća; Hrvati na Pariškom i europskim sveučilištima; Hrvati u europskoj znanosti; Hrvati i ljudska prava; stoljetne veze Hrvata s Apostolskom Stolicom; Hrvati i povijesna znanost.

Povezani zapisi - autorstvo
Povezani zapisi - Predmet
povjesničarteolog