Fisković, Cvito
Biografska napomena

Diplomirao je povijest umjetnosti i arheologiju na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, gdje je i doktorirao 1938. Kustos u Arheološkom muzeju u Splitu 1936.-42., a od 1945. do umirovljenja 1977. ravnatelj Konzervatorskog zavoda za Dalmaciju u Splitu. Od 1950. do 1970. vodi Historijski institut JAZU u Dubrovniku. Izabran za redovitog člana JAZU 1948. Sudjelovao je u osnivanju Pedagoške akademije u Splitu i Filozofskog fakulteta u Zadru, vodio Međunarodni centar za postdiplomski studij zagrebačkog Sveučilišta u Dubrovniku 1970–74. Predavao je i na Courtald Institute u Londonu 1953. te na postdiplomskom studiju za očuvanje graditeljskog nasljeđa u Splitu. Dugogodišnji rad na čuvanju i restauraciji spomenika spojio je s intenzivnim proučavanjem kulturne baštine Dalmacije razvivši pritom interdisciplinarni pristup različitim temama iz prošlosti istočno-jadranske obale. Dao je velik doprinos poznavanju i monografskoj obradi najvećih hrvatskih umjetnika (Radovan, Juraj Dalmatinac, Blaž Jurjev, Ivan Duknović) i značajnih arhitektonskih spomenika. Započeo iskapanja u Dioklecijanovoj palači te vodio rekonstrukciju srednjovjekovnih crkava. Nagrade: Nagrada AVNOJ-a (1977), Nagrada za životno djelo SRH (1970); Nagrada »Božidar Adžija« za znanstveni rad (1961, 1968); Povelja UNESCO-a za dugogodišnju suradnju (1976). U spomen na njegovu živu riječ 1996. u Korčuli su utemeljeni Dani Cvite Fiskovića kao godišnji znanstveni skup (prvi održan 1997. u Orebićima).

Povezani zapisi - autorstvo
Povezani zapisi - Predmet
povjesničar umjetnosti