Begović, Miroslav
Begović, Miroslav
Biografska napomena

Rođen je 1925 . u Osijeku, srednju školu završio je 1944. u Zagrebu. Diplomirao je 1952. na Arhitektonskom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Habilitirao je 1964. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu radom “Umjetna rasvjeta i boja u radnim prostorima industrije”. Doktorirao je 1980. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu disertacijom “Razvoj i perspektiva arhitekture muzeja umjetnosti”. Izabran je 1952. za asistenta u Zavodu za arhitekturu i urbanizam Instituta za likovne umjetnosti JAZU gdje radi do 1964. Docentom postaje 1964., a za izvanrednog profesora izabran je 1970. Redovitim profesorom postaje 1980. Bavio se turističkom izgradnjom, arhitekturom muzeja i galerija, radnim prostorima, arhitektonskim intervencijama u povijesnim sredinama, kao i interijerom te problemom umjetne rasvjete i boje u arhitekturi. Sudjelovao je na mnogim međunarodnim kongresima i simpozijima: Berlin (1957.), Budimpešta (1964.), Montreux (1966.), Beč (1972.), Washington (1979.). Studijski je boravio u Italiji 1956. i Francuskoj 1972. Bio je voditelj znanstvenog projekta “Analize i smjernice arhitektonsko-prostornih koncepcija u turizmu na tlu Hrvatske”. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa “Čovjek i prostor” (1962.-76.) te predsjednik Društva arhitekata Zagreba 1967., voditelj Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU od 1997.

Povezani zapisi - autorstvo
Povezani zapisi - Predmet
arhitekt
Geokodirani podaci