Reiner, Željko
Reiner, Željko
Biografska napomena

Dodiplomski studij: 1971. - 1976. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Postdiplomsko usavršavanje: 1976. - 1978. Postdiplomski studij iz Molekulske biologije Sveučilišta u Zagrebu (Mr.sc. 1978.); 1982. Doktorat medicinskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu; 1980. - 1981. Gost istraživač na Internoj klinici Sveučilišne bolnice Eppendorf, Hamburg, Njemačka. Značajnije funkcije: 1990. - Član Hrvatske medicinske akademije; 1991. - Član Međunarodnog savjeta za lipide; 1991. - 1993. - Zamjenik predsjednika Savjeta Ministarstva zdravstva RH; 1991. - 1993. Predsjednik Vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb; 1991. - 1993. Glavni tajnik Medicinskog savjeta Kliničkog bolničkog centra Zagreb; 1992. - 1998. Osnivač i predsjednik Hrvatsko-slovenskog odbora za lipide; 1992. - 2000. Predsjednik Komisije za lijekove RH (član od 2004.-2008.); 1993. - 1997. Zamjenik Ministra zdravstva Republike Hrvatke; 1995.-1998. - Član Izvršnog odbora Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), najvišeg upravnog tijela WHO; 1998. - 2000. Ministar zdravstva Republike Hrvatske 1998; 2000. - 2006. Pročelnik Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 2000. – 2002. Predsjednik Europskog komiteta za borbu protiv pušenja; 2004. - 2012. Ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb; 2006. - Glavni inicijator pokretanja nacionalne kampanje za smanjenje unosa kuhinjske soli – Predsjednik CRASH kampanje; 1998. - Voditelj Odbora za aterosklerozu HAZU; 2009. – 2011. Predsjednik radne skupine za izradu Europskih smjernica za liječenje dislipidemije; 2010. – predsjednik Nacionalnog zdravstvenog vijeća u RH; 2011.- 2012. podpredsjednik Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu Hrvatskog sabora (od 2012. član). Nagrade: 1984. Nagrada Međunarodnog endokrinološkog društva za mlade znanstvenike; 1999. Nagrada "Ladislav Rakovac" Hrvatskog liječničkog zbora; 2007. „Fellow of the Royal Society of Physicians” – FRCP London; 2006. „Fellow of the European Society of Cardiology” – FESC; 2008. „Fellow of the American College of Cardiology“ – FACC; 2007. izabran je za počasnog građanina grada Korčule; 1997.-1998. Bio član tročlanog međunarodnog komiteta za dodjelu jedne od najznačajnijih svjetskih nagrada iz medicine "Leon Bernard Prize"; 2010. Nagrada grada Zagreba.

Povezani zapisi - autorstvo
Povezani zapisi - Predmet
doktor medicine
Geokodirani podaci