Antolić, Vlado
Antolić, Vlado
Biografska napomena

Arhitekturu diplomirao na Visokoj tehničkoj školi u Beču 1927. Godine 1929–31. radio kod A. Freudenreicha i P. Deutscha, a zatim do 1945. u Gradskom građevnom uredu, gdje sa S. Hribarom, A. Ulrichom i J. Seisselom radi na Regulatornoj osnovi Zagreba (1931–35). Kao pobornik moderne arhitekture bio je član Međunarodnoga kongresa za modernu arhitekturu 1932–39 (CIAM) i supotpisnik Atenske povelje (1933). Član je Radne grupe Zagreb. - enciklopedija.hr

Povezani zapisi - Predmet
arhitekt
Geokodirani podaci