Bavčević, Ivo
Biografska napomena

arhitekt, kipar; Završio arhitekturu na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. U Lepoglavi upoznaje Rudolfa Švagela Lešića koji ga podučava kiparstvu (1947.).

arhitektkipar