Baylon, Mate
Biografska napomena

arhitekt; Završio Tehničku visoku školu u Beču.

arhitekt