Bunk, Rudolf
Bunk, Rudolf
Biografska napomena

akad.slikar, scenograf; Drugo ime: GERHARD Završio ALU u Berlinu. Dolazi u Jugoslaviju 1938. Od 1945. scenograf u HNK u Splitu.

akademski slikarscenograf