Probrano po: Zbirka (DIZBI)
Spomenica preminulim akademicima
Spomenica preminulim akademicima
2
Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu
Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu
3
Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
4
Art Bulletin
Art Bulletin
6
Hrvatski dijalektološki zbornik
Hrvatski dijalektološki zbornik
7
Arti musices
Arti musices
9
Folia onomastica Croatica
Folia onomastica Croatica
10
Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
11
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
15
Dubrovnik Annals
Dubrovnik Annals
16
Poredbeno pomorsko pravo
Poredbeno pomorsko pravo
21
Problemi sjevernog Jadrana
Problemi sjevernog Jadrana
24
Zbirka kopija fresaka od XI do XVI st.
Zbirka kopija fresaka od XI do XVI st.
26
Zbirka plakata Gliptoteke
Zbirka plakata Gliptoteke
27