Probrano po: Zbirka (DIZBI)
Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
1
Spomenica preminulim akademicima
Spomenica preminulim akademicima
3
Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu
Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu
4
Art Bulletin
Art Bulletin
7
Hrvatski dijalektološki zbornik
Hrvatski dijalektološki zbornik
8
Arti musices
Arti musices
10
Folia onomastica Croatica
Folia onomastica Croatica
11
Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
12
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
16
Dubrovnik Annals
Dubrovnik Annals
17
Poredbeno pomorsko pravo
Poredbeno pomorsko pravo
22
Problemi sjevernog Jadrana
Problemi sjevernog Jadrana
25
Zbirka kopija fresaka od XI do XVI st.
Zbirka kopija fresaka od XI do XVI st.
27
Zbirka plakata Gliptoteke
Zbirka plakata Gliptoteke
28
Biblioteka Likovne monografije
Biblioteka Likovne monografije
35
Gutenberg i slavenski svijet
Gutenberg i slavenski svijet
36
RAD
RAD
44
Bolesti dojke
Bolesti dojke
46
Zbirka sadrenih odljeva stećaka od XIII do XVI st.
Zbirka sadrenih odljeva stećaka od XIII do XVI st.
47
Ladislav Šaban - Fotografije orgulja (lokaliteti)
Ladislav Šaban - Fotografije orgulja (lokaliteti)
49
Radovi Zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
Radovi Zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
50
Planovi rada
Planovi rada
51
Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
52
Radovi Centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
Radovi Centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
54
Arhivski fond Jagoda Brlić
Arhivski fond Jagoda Brlić
71
Nova zbirka ONŽO
Nova zbirka ONŽO
74
Arhiv SC
Arhiv SC
75
Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
81
Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
82
Zbirka sadrenih odljeva Jurja Matejeva Dalmatinca
Zbirka sadrenih odljeva Jurja Matejeva Dalmatinca
84
Zbirka sadrenih odljeva fragmenata nepokretnih spomenika hrvatske kulturne baštine od IX do XV st.
Zbirka sadrenih odljeva fragmenata nepokretnih spomenika hrvatske kulturne baštine od IX do XV st.
85
Zbirka hrvatskog kiparstva od XIX do XXI st.
Zbirka hrvatskog kiparstva od XIX do XXI st.
86
Zbirka sadrenih odljeva antičkog kiparstva
Zbirka sadrenih odljeva antičkog kiparstva
100