Probrano po: kipar
Arsenović, Jovan
Arsenović, Jovan
3
Arnold, Henry (1879-1945)
Arnold, Henry (1879-1945)
5
ARISTOKLES (6. st. pr. Kr.)
ARISTOKLES (6. st. pr. Kr.)
6
Arambašić, Dragoljub
Arambašić, Dragoljub
7
Apostolović, Srđan
Apostolović, Srđan
8
Jovanović, Đoka
Jovanović, Đoka
10
Jošt, Marijan (1940)
Jošt, Marijan (1940)
11
Johnova, Helena
Johnova, Helena
12
Barić, Josip
Barić, Josip
13
Jirikovsky, Josef
Jirikovsky, Josef
15
Jiraskova, Marta
Jiraskova, Marta
16
Štursa, Jan
Štursa, Jan
17
Štoviček, Vladimir (1896)
Štoviček, Vladimir (1896)
18
Jelovšek, David (1879-12-25)
Jelovšek, David (1879-12-25)
19
Angst, Carl Albert (1875-1965)
Angst, Carl Albert (1875-1965)
20
Andrijić, Marko (15st)
Andrijić, Marko (15st)
24
Franin, Mate (1934-)
Franin, Mate (1934-)
27
Floričić, Alen (1968-)
Floričić, Alen (1968-)
29
Fischer, Johann Martin (1740-1820)
Fischer, Johann Martin (1740-1820)
30