Probrano po: Frass, Jakob
Vraz, Stanko (1810-1851)
Vraz, Stanko (1810-1851)
1