Probrano po: Dizbi-2012
Zgaga, Vjera (1925-2001)
Zgaga, Vjera (1925-2001)
5
Maček, Jože
Maček, Jože
6
Arrianus, Flavius (1/2. st)
Arrianus, Flavius (1/2. st)
8
Zelić, Mirko (1936-)
Zelić, Mirko (1936-)
9
Dekaris, Dragan (1936)
Dekaris, Dragan (1936)
10
Majer, Vladimir (1922-2012)
Majer, Vladimir (1922-2012)
11
Aristoteles
Aristoteles
16
Ariosto, Lodovico (1474-1533)
Ariosto, Lodovico (1474-1533)
17
Aretino, Pietro (1492-1556)
Aretino, Pietro (1492-1556)
19