Probrano po: Jadranski zavod
656.08 – Nesreće. Pomoć pri nesrećama __Vidi i: 614.85 = Policijski nadzor nesreća __Vidi i: 614.86 = Prometne nesreće
656.08 – Nesreće. Pomoć pri nesrećama __Vidi i: 614.85 = Policijski nadzor nesreća __Vidi i: 614.86 = Prometne nesreće
1
2
332.26 – Ograničenja vlasništva.
332.26 – Ograničenja vlasništva.
4
332.2 – Ekonomika korištenja zemljišta
332.2 – Ekonomika korištenja zemljišta
5
33.05 – Dinamički aspekti. Kvalitativni i kvantitativni aspekti. Promjene
33.05 – Dinamički aspekti. Kvalitativni i kvantitativni aspekti. Promjene
6
331.2 – Mjesečne plaće. Nadnice. Honorari. Plaća
331.2 – Mjesečne plaće. Nadnice. Honorari. Plaća
7
331.109.32 – Štrajkovi
331.109.32 – Štrajkovi
8
331.105.4 – Stranke u kolektivnom ugovoru
331.105.4 – Stranke u kolektivnom ugovoru
9
331.103.3 – Proučavanje rada. Proučavanje vremena i pokreta. Mjerenje rada.
331.103.3 – Proučavanje rada. Proučavanje vremena i pokreta. Mjerenje rada.
10
328.1 – Parlament i vlada
328.1 – Parlament i vlada
11
328 – Parlamenti. Narodna predstavništva. Vlade. __Vidi i: 321.7 Demokracija ; 342.53 Parlamentarno pravo. Parlamenti. Predstavnička tijela. Druga tijela koja imaju vrhovnu vlast.
328 – Parlamenti. Narodna predstavništva. Vlade. __Vidi i: 321.7 Demokracija ; 342.53 Parlamentarno pravo. Parlamenti. Predstavnička tijela. Druga tijela koja imaju vrhovnu vlast.
12
656.074 – Službe i postupci kod prijevoza živih životinja  (* slična podjela (?) kao i kod : 656.072)
656.074 – Službe i postupci kod prijevoza živih životinja (* slična podjela (?) kao i kod : 656.072)
13
656.057 – Svjetla i svjetionici. Svjetlosni signali (osim semafora)
656.057 – Svjetla i svjetionici. Svjetlosni signali (osim semafora)
14
656.054 – Prometni signali  (* vidi i: 654.9 Signalizacija. Različite telekomunikacijske usluge. Daljinsko upravljanje (telekontrola))
656.054 – Prometni signali (* vidi i: 654.9 Signalizacija. Različite telekomunikacijske usluge. Daljinsko upravljanje (telekontrola))
15
656.05 – Promet. Vožnja. Prometni znakovi i signali  (* vidi i: 351.81 Nadzor prometa. Prometna policija)
656.05 – Promet. Vožnja. Prometni znakovi i signali (* vidi i: 351.81 Nadzor prometa. Prometna policija)
16
656.61.052
656.61.052
17
316.334.4
316.334.4
19
20
21
656.021.2 – Učestalost prometa. Gustoća prometa
656.021.2 – Učestalost prometa. Gustoća prometa
22
656.015 – Stajališta. Odmorišta. Parkirališta
656.015 – Stajališta. Odmorišta. Parkirališta
23
655 – Grafička industrija. Tiskarstvo. Izdavaštvo. Knjižarstvo
655 – Grafička industrija. Tiskarstvo. Izdavaštvo. Knjižarstvo
24
25
336.71 – Bankarstvo
336.71 – Bankarstvo
26
342.25 – Centralizacija i decentralizacija. Regionalna autonomija. Devolucija. Lokalna uprava. Tijela lokalne vlasti
342.25 – Centralizacija i decentralizacija. Regionalna autonomija. Devolucija. Lokalna uprava. Tijela lokalne vlasti
27
342.24 – Federalizam. Federalni sustav. Federalne države. Federacije država. Autonomne republike
342.24 – Federalizam. Federalni sustav. Federalne države. Federacije država. Autonomne republike
28
342.228 – Ispoljavanje obilježja države kao suverenog lica. _Naziv države. Državni grb, pečat. Nacionalne zastave. Nacionalne himne
342.228 – Ispoljavanje obilježja države kao suverenog lica. _Naziv države. Državni grb, pečat. Nacionalne zastave. Nacionalne himne
29
341.85 – Konzularni sporazumi i konvencije
341.85 – Konzularni sporazumi i konvencije
30