Povratak
Preuzimanje : Kako je rabila riječca črez (novoj) slovenskoj kńizi do prije 50 godina
Potrebno je prihvatiti pravila korištenja za preuzeti sadržaj
Ne slažem sePravila korištenjaSlažem se