Povratak
Preuzimanje : Skica za spomenik Skender-begu u Tirani - glava
Potrebno je prihvatiti pravila korištenja za preuzeti sadržaj
Ne slažem sePravila korištenjaSlažem se