Zapažanja o projektima splitskog klasicističkog arhitekta Vicka Andrića