Pjesme Petra Hektorovića i Hanibala Lucića; životopise napisali Sime Ljubić i Franjo Rački ; tekst za štampu priredio Sebastijan Žepić
Pjesme Petra Hektorovića i Hanibala Lucića; životopise napisali Sime Ljubić i Franjo Rački ; tekst za štampu priredio Sebastijan Žepić