Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi