Svetac s portala crkve franjevačkog samostana Leonard i Petar Petrović
Svetac s portala crkve franjevačkog samostana Leonard i Petar Petrović