Državna opera, Beograd; projekt za međunarodni natječaj Nacrt, tlocrt 1
Državna opera, Beograd; projekt za međunarodni natječaj Nacrt, tlocrt 1