Split i Prva dalmatinska umjetnička izložba 1908.
Split i Prva dalmatinska umjetnička izložba 1908.