Katalog izložbe Grupe hrvatskih slikara
Katalog izložbe Grupe hrvatskih slikara