Tenntoonstelling van Joegoslavische hedendaagsche beeldende kunst Catalogus