I. sveslavenska izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXV
I. sveslavenska izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXV