Vjerni ratni drug Opereta u dva čina = Der gute Kriegskamerad
Vjerni ratni drug Opereta u dva čina  =  Der gute Kriegskamerad