Četvrta kolektivna izložba akademskog slikara Čike S. Bonačija