Rod Talovaca ili Talovačkih i njihova ostavština u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji / Vlatka Dugački, Krešimir Regan
Rod Talovaca ili Talovačkih i njihova ostavština u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji / Vlatka Dugački, Krešimir Regan