Politička povijest Grubišnog Polja između dva svjetska rata (1918.–1941.) / Željko Karaula
Politička povijest Grubišnog Polja između dva svjetska rata (1918.–1941.) / Željko Karaula