Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike)