Nikola Šubić Zrinski Glazbena slika u tri čina (7 slika)