Gospodja sa suncokretom Triptychon = San mletačke noći
Gospodja sa suncokretom Triptychon  =  San mletačke noći