Dvije djevojčice u narodnoj nošnji počešljane na tradicionalan način [Karalić, Lucija ]
Dvije djevojčice u narodnoj nošnji počešljane na tradicionalan način [Karalić, Lucija  ]