Katalog I. izložbe Grupe profesionalnih likovnih umjetnika