VIII. Međunarodna Izložba umjetničke fotografije u Zagrebu 1940
VIII. Međunarodna Izložba umjetničke fotografije u Zagrebu 1940