Detalj postava izložbe M. C. Medović, O. Iveković i drugovi