Detalj postava jugoslavenske grafike unutar paviljona za suvremenu umjetnost, Međunarodna izložba u Barceloni 1929.
Detalj postava jugoslavenske grafike unutar paviljona za suvremenu umjetnost, Međunarodna izložba u Barceloni 1929.