Božidar Finka : 1925.-1999. : Spomenica preminulim akademicima