Ljubomir Čečuk : 1920.-2002. : Spomenica preminulim akademicima