Najvažnija slikovna građa za proučavanje nekadašnjeg obrambenog sustava Varaždina