Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.
Pola vijeka jugoslavenskog slikarstva 1900.-1950.