Katalog galerije slika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : Galerija Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije