Kamena kuća sa slamnatim krovom [Gavazzi, Milovan (1895-1992) ]
Kamena kuća sa slamnatim krovom [Gavazzi, Milovan (1895-1992) ]