Kamena kuća s dvorištem [Gavazzi, Milovan (1895-1992) ]
Kamena kuća s dvorištem [Gavazzi, Milovan (1895-1992) ]