Komora sa žitnom škrinjom [Boranić, Dragutin ]
Komora sa žitnom škrinjom [Boranić, Dragutin  ]