Na paši s kravama (Vinipotek) [Boranić, Dragutin ]
Na paši s kravama (Vinipotek) [Boranić, Dragutin  ]