''Selska mlada i divojka u misnom ruvu'' [Radić, Antun (1868-1919) ]
''Selska mlada i divojka u misnom ruvu'' [Radić, Antun (1868-1919) ]