Šavrinka (Koparšćina) [Ptašinsky, Josef (1863-1908) ]
Šavrinka (Koparšćina) [Ptašinsky, Josef (1863-1908) ]